ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256450,436บาท-2,049.20-3.90 %
3,308.56กรัม-134.43
102,908ออนซ์-4,181.14
3,308,559กิโล-134,426.74