ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 70,898 บาท 2,091.49 3.10 %
4,650.91 กรัม 137.20
144,659 ออนซ์ 4,267.43
4,650,909 กิโล 137,201.09