ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256449,319บาท111.860.23 %
3,235.28กรัม7.34
100,628ออนซ์228.23
3,235,276กิโล7,337.66