ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 47,836 บาท 535.66 1.15 %
3,137.99 กรัม 35.14
97,602 ออนซ์ 1,092.94
3,137,992 กิโล 35,138.96