ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256450,696บาท658.801.32 %
3,325.64กรัม43.22
103,439ออนซ์1,344.20
3,325,638กิโล43,217.06