ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/256354,558บาท-119.50-0.22 %
3,578.97กรัม-7.84
111,318ออนซ์-243.83
3,578,972กิโล-7,839.18