ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 67,877 บาท 17,673.86 35.20 %
4,452.72 กรัม 1,159.40
138,495 ออนซ์ 36,061.30
4,452,723 กิโล 1,159,397.77