ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565132,401บาท-2,727.54-2.02 %
8,685.44กรัม-178.93
270,147ออนซ์-5,565.20
8,685,440กิโล-178,925.21