ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564113,011บาท-7,383.93-6.13 %
7,413.49กรัม-484.38
230,585ออนซ์-15,065.99
7,413,487กิโล-484,382.67