ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564120,852บาท2,239.971.89 %
7,927.84กรัม146.94
246,583ออนซ์4,570.38
7,927,843กิโล146,941.06