ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/01/256514,032บาท220.201.59 %
920.51กรัม14.44
28,631ออนซ์449.28
920,509กิโล14,444.84