ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256439,449บาท1,075.312.80 %
2,587.84กรัม70.54
80,491ออนซ์2,194.03
2,587,841กิโล70,539.82