ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256334,857บาท783.282.30 %
2,286.58กรัม51.38
71,121ออนซ์1,598.18
2,286,581กิโล51,382.77