ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 52,284 บาท 4,525.34 9.48 %
3,429.78 กรัม 296.86
106,678 ออนซ์ 9,233.40
3,429,777 กิโล 296,860.60