ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256434,391บาท-1,291.25-3.62 %
2,256.01กรัม-84.71
70,170ออนซ์-2,634.64
2,256,007กิโล-84,705.71