ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256440,588บาท1,465.043.74 %
2,662.54กรัม96.11
82,814ออนซ์2,989.23
2,662,544กิโล96,105.91