ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256435,752บาท17,667.7397.70 %
2,345.33กรัม1,159.00
72,948ออนซ์36,048.79
2,345,334กิโล1,158,995.64