ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256435,752บาท22,695.67173.83 %
2,345.33กรัม1,488.83
72,948ออนซ์46,307.69
2,345,334กิโล1,488,826.64