ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563784.10บาท-4.09-0.52 %
51.437กรัม-0.27
1,599.86ออนซ์-8.35
51,437กิโล-268.61