ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564703.95บาท-42.19-5.65 %
46.179กรัม-2.77
1,436.33ออนซ์-86.09
46,179กิโล-2,767.84