ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564733.18บาท-12.83-1.72 %
48.096กรัม-0.84
1,495.96ออนซ์-26.18
48,096กิโล-841.56