ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ยูโร (EUR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565850.31บาท-27.27-3.11 %
55.780กรัม-1.79
1,734.95ออนซ์-55.65
55,780กิโล-1,789.09