ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 2,151.34 บาท 181.46 9.21 %
141.13 กรัม 11.90
4,389.54 ออนซ์ 370.24
141,127 กิโล 11,903.43