ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 2,674.44 บาท 71.20 2.78 %
175.44 กรัม 4.67
5,456.87 ออนซ์ 145.28
175,442 กิโล 4,671.00