ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25641,783.15บาท-60.97-3.31 %
116.97กรัม-4.00
3,638.30ออนซ์-124.40
116,974กิโล-3,999.52