ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 1,897.51 บาท 53.08 2.89 %
124.48 กรัม 3.48
3,871.62 ออนซ์ 108.30
124,476 กิโล 3,481.97