ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,765.55บาท-25.17-1.41 %
115.82กรัม-1.65
3,602.37ออนซ์-51.35
115,819กิโล-1,651.00