ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,147.56 บาท 209.27 10.80 %
140.88 กรัม 13.73
4,381.82 ออนซ์ 427.00
140,879 กิโล 13,728.33