ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,765.55บาท-151.29-7.89 %
115.82กรัม-9.92
3,602.37ออนซ์-308.68
115,819กิโล-9,924.39