ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,765.55บาท435.2132.71 %
115.82กรัม28.55
3,602.37ออนซ์887.99
115,819กิโล28,549.41