ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,765.55บาท515.0341.19 %
115.82กรัม33.79
3,602.37ออนซ์1,050.86
115,819กิโล33,785.98