ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 793.57 บาท 5.84 0.74 %
52.058 กรัม 0.38
1,619.18 ออนซ์ 11.92
52,058 กิโล 383.19