ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564625.64บาท-35.04-5.30 %
41.042กรัม-2.30
1,276.54ออนซ์-71.49
41,042กิโล-2,298.53