ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 742.91 บาท 13.15 1.80 %
48.735 กรัม 0.86
1,515.81 ออนซ์ 26.82
48,735 กิโล 862.39