ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564654.02บาท8.411.30 %
42.904กรัม0.55
1,334.45ออนซ์17.15
42,904กิโล551.42