ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/08/2565 UTC 21:05 UTC 19/08/2565 21:05 UTC 723.77 บาท 1.25 0.17 % 720.97 727.85
47.479 กรัม 0.08 47.295 47.746
1,476.75 ออนซ์ 2.55 1,471.04 1,485.08
47,479 กิโล 81.97 47,295 47,746