ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC12:30 UTC21/10/2564 12:30 UTC632.63บาท0.810.13 %631.02635.11
41.500กรัม0.0541.39541.663
1,290.80ออนซ์1.651,287.521,295.87
41,500กิโล52.9441,39541,663