ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC06:05 UTC23/10/2563 06:05 UTC715.45บาท2.160.30 %713.29715.45
46.933กรัม0.1446.79146.933
1,459.78ออนซ์4.411,455.371,459.78
46,933กิโล141.7646,79146,933