ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC17:00 UTC01/03/2564 17:00 UTC609.19บาท-1.13-0.18 %608.73616.59
39.963กรัม-0.0739.93340.448
1,242.98ออนซ์-2.301,242.051,258.07
39,963กิโล-74.0439,93340,448