ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25642,841.33บาท-145.26-4.86 %
186.39กรัม-9.53
5,797.37ออนซ์-296.39
186,390กิโล-9,529.31