ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 2,659.35 บาท 73.91 2.86 %
174.45 กรัม 4.85
5,426.07 ออนซ์ 150.80
174,452 กิโล 4,848.46