ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25642,669.92บาท-44.26-1.63 %
175.15กรัม-2.90
5,447.64ออนซ์-90.31
175,146กิโล-2,903.65