ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 2,343.51 บาท 97.73 4.35 %
153.73 กรัม 6.41
4,781.64 ออนซ์ 199.40
153,733 กิโล 6,410.90