ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25632,962.93บาท-63.21-2.09 %
194.37กรัม-4.15
6,045.49ออนซ์-128.98
194,367กิโล-4,146.81