ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25652,579.69บาท-261.21-9.19 %
169.23กรัม-17.14
5,263.54ออนซ์-532.98
169,227กิโล-17,135.59