ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยลารีจอร์เจีย (GEL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ลารีจอร์เจีย (GEL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,123.46 บาท 1,373.23 78.46 %
204.90 กรัม 90.08
6,373.02 ออนซ์ 2,801.91
204,897 กิโล 90,083.60