ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเซดีกานา (GHS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เซดีกานา (GHS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25644,993.52บาท2,652.24113.28 %
327.57กรัม173.99
10,189ออนซ์5,411.56
327,573กิโล173,985.75