ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256445,465บาท601.051.34 %
2,982.46กรัม39.43
92,765ออนซ์1,226.37
2,982,459กิโล39,428.66