ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256347,385บาท-432.79-0.91 %
3,108.43กรัม-28.39
96,683ออนซ์-883.06
3,108,429กิโล-28,390.95