ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256443,553บาท-3,087.77-6.62 %
2,857.07กรัม-202.56
88,865ออนซ์-6,300.22
2,857,071กิโล-202,556.70