ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 17:05 UTC 27/03/2566 17:05 UTC 8,296,040 บาท -55,806.43 -0.67 % 8,201,687 8,366,747
544,217 กรัม -3,660.88 538,027 548,855
16,927,032 ออนซ์ -113,866.04 16,734,518 17,071,301
544,216,729 กิโล -3,660,878.31 538,027,256 548,855,068