ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/07/2567 UTC 21:05 UTC 19/07/2567 21:05 UTC 10,172,855 บาท -152,385.60 -1.48 % 10,153,112 10,361,904
667,335 กรัม -9,996.43 666,040 679,737
20,756,439 ออนซ์ -310,923.76 20,716,156 21,142,171
667,335,008 กิโล -9,996,431.08 666,039,895 679,736,578