ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/08/2565 UTC 21:05 UTC 19/08/2565 21:05 UTC 7,489,740 บาท 50,793.93 0.68 % 7,403,702 7,511,606
491,324 กรัม 3,332.06 485,680 492,758
15,281,878 ออนซ์ 103,638.67 15,106,329 15,326,492
491,323,799 กิโล 3,332,060.62 485,679,745 492,758,172