ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
19/01/25657,029.11บาท-19.36-0.27 %
461.11กรัม-1.27
14,342ออนซ์-39.50
461,107กิโล-1,270.06