ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25636,897.02บาท-322.95-4.47 %
452.44กรัม-21.19
14,073ออนซ์-658.94
452,441กิโล-21,185.32