ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25636,897.02บาท-485.31-6.57 %
452.44กรัม-31.84
14,073ออนซ์-990.22
452,441กิโล-31,836.16