ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25657,129.76บาท-96.63-1.34 %
467.71กรัม-6.34
14,547ออนซ์-197.16
467,710กิโล-6,338.86