ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25646,690.79บาท-23.12-0.34 %
438.91กรัม-1.52
13,652ออนซ์-47.17
438,913กิโล-1,516.46