ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25646,781.67บาท1,164.9020.74 %
444.87กรัม76.42
13,837ออนซ์2,376.83
444,875กิโล76,416.86