ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 6,747.66 บาท -333.77 -4.71 %
442.64 กรัม -21.90
13,768 ออนซ์ -681.02
442,644 กิโล -21,895.33