ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25636,897.02บาท2,211.0847.19 %
452.44กรัม145.05
14,073ออนซ์4,511.43
452,441กิโล145,045.72