ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25646,781.67บาท2,324.8452.16 %
444.87กรัม152.51
13,837ออนซ์4,743.54
444,875กิโล152,508.40