ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25636,897.02บาท2,894.6272.32 %
452.44กรัม189.89
14,073ออนซ์5,906.12
452,441กิโล189,886.13