ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 10:55 UTC 01/03/2567 10:55 UTC 7,883.70 บาท 41.08 0.52 % 7,824.63 7,883.70
517.17 กรัม 2.69 513.29 517.17
16,086 ออนซ์ 83.82 15,965 16,086
517,167 กิโล 2,694.84 513,292 517,167