ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC14:15 UTC20/10/2563 14:15 UTC7,225.61บาท-5.01-0.07 %7,198.097,246.48
474.00กรัม-0.33472.19475.37
14,743ออนซ์-10.2314,68714,786
473,997กิโล-328.77472,191475,366