ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/08/2564 UTC23:30 UTC01/08/2564 23:30 UTC6,906.56บาท-4.50-0.07 %6,906.566,912.41
453.07กรัม-0.30453.07453.45
14,092ออนซ์-9.1914,09214,104
453,068กิโล-295.47453,068453,451