ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 21,478 บาท 1,114.86 5.47 %
1,408.97 กรัม 73.13
43,824 ออนซ์ 2,274.73
1,408,968 กิโล 73,134.40