ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256522,169บาท-667.13-2.92 %
1,454.26กรัม-43.76
45,232ออนซ์-1,361.19
1,454,255กิโล-43,763.23