ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256421,325บาท-501.84-2.30 %
1,398.90กรัม-32.92
43,511ออนซ์-1,023.95
1,398,900กิโล-32,920.80