ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256322,543บาท-328.41-1.43 %
1,478.81กรัม-21.54
45,996ออนซ์-670.07
1,478,808กิโล-21,543.25