ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256420,938บาท-350.42-1.63 %
1,373.51กรัม-22.99
42,721ออนซ์-714.99
1,373,514กิโล-22,987.52