ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256420,938บาท7,697.5457.35 %
1,373.51กรัม504.96
42,721ออนซ์15,705.86
1,373,514กิโล504,955.08