ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256483,513บาท93.660.11 %
5,478.42กรัม6.14
170,398ออนซ์191.10
5,478,422กิโล6,143.87