ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256483,513บาท3,422.344.27 %
5,478.42กรัม224.50
170,398ออนซ์6,982.86
5,478,422กิโล224,504.03