ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256485,772บาท16,220.0623.32 %
5,626.61กรัม1,064.03
175,007ออนซ์33,095.02
5,626,610กิโล1,064,029.45