ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563288,728บาท2,249.160.79 %
18,940กรัม147.54
589,114ออนซ์4,589.14
18,940,465กิโล147,544.13