ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565340,162บาท8,482.192.56 %
22,315กรัม556.43
694,059ออนซ์17,306.84
22,314,512กิโล556,427.84