ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 429,782 บาท 1,461.65 0.35 %
28,194 กรัม 95.88
876,916 ออนซ์ 2,982.32
28,193,504 กิโล 95,883.87