ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564272,508บาท12,669.424.95 %
17,876กรัม831.11
556,017ออนซ์25,850.38
17,876,378กิโล831,108.86