ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564255,114บาท-11,595.92-4.35 %
16,735กรัม-760.69
520,528ออนซ์-23,660.02
16,735,368กิโล-760,687.35