ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564279,994บาท18,735.317.17 %
18,368กรัม1,229.03
571,294ออนซ์38,227.06
18,367,515กิโล1,229,028.60