ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 331,405 บาท 66,632.49 25.17 %
21,740 กรัม 4,371.06
676,190 ออนซ์ 135,955.27
21,740,002 กิโล 4,371,063.37