ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256412,482,972บาท-192,704.59-1.52 %
818,878กรัม-12,641.34
25,469,944ออนซ์-393,189.64
818,877,716กิโล-12,641,340.48