ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 18,710,771 บาท 5,327,243.05 39.80 %
1,227,419 กรัม 349,464.91
38,176,990 ออนซ์ 10,869,573.65
1,227,418,727 กิโล 349,464,907.59