ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256412,482,972บาท2,385,720.8623.63 %
818,878กรัม156,502.29
25,469,944ออนซ์4,867,765.24
818,877,716กิโล156,502,286.60