ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:05 UTC02/08/2564 00:05 UTC12,895,401บาท1,647.340.01 %12,887,16512,903,766
845,933กรัม108.06845,393846,482
26,311,455ออนซ์3,361.2026,294,64926,328,521
845,932,911กิโล108,064.93845,392,602846,481,620