ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC16:45 UTC01/03/2564 16:45 UTC12,119,844บาท-33,508.83-0.28 %12,101,01812,306,875
795,057กรัม-2,198.17793,822807,326
24,729,027ออนซ์-68,370.5824,690,61425,110,640
795,056,671กิโล-2,198,165.34793,821,673807,325,820