ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25642,722.40บาท230.729.26 %
178.59กรัม15.13
5,554.72ออนซ์470.75
178,588กิโล15,134.81