ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/256368,743บาท260.830.38 %
4,509.51กรัม17.11
140,261ออนซ์532.19
4,509,510กิโล17,110.19