ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256466,090บาท810.431.24 %
4,335.45กรัม53.16
134,848ออนซ์1,653.59
4,335,451กิโล53,164.07