ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256463,138บาท-2,854.98-4.33 %
4,141.84กรัม-187.29
128,826ออนซ์-5,825.22
4,141,844กิโล-187,285.18