ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256465,347บาท1,226.291.91 %
4,286.74กรัม80.44
133,332ออนซ์2,502.09
4,286,736กิโล80,444.13