ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์อิรัก (IQD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์อิรัก (IQD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,261,129 บาท 504,179.12 66.61 %
82,730 กรัม 33,073.94
2,573,177 ออนซ์ 1,028,714.49
82,729,552 กิโล 33,073,938.88