ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 158,489 บาท 80,576.24 103.42 %
10,397 กรัม 5,285.77
323,378 ออนซ์ 164,405.74
10,396,842 กิโล 5,285,767.33