ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 187,749 บาท 6,106.35 3.44 %
12,316 กรัม 400.57
383,079 ออนซ์ 12,459.25
12,316,267 กิโล 400,574.20