ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564138,258บาท7,990.756.13 %
9,069.68กรัม524.19
282,099ออนซ์16,304.12
9,069,681กิโล524,189.55