ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 146,541 บาท 9,564.86 6.98 %
9,613.01 กรัม 627.45
298,998 ออนซ์ 19,515.90
9,613,009 กิโล 627,450.75