ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563133,784บาท3,015.352.31 %
8,776.14กรัม197.81
272,969ออนซ์6,152.44
8,776,145กิโล197,805.63