ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564128,552บาท-4,034.00-3.04 %
8,432.93กรัม-264.63
262,294ออนซ์-8,230.87
8,432,935กิโล-264,628.51