ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 134,460 บาท 4,040.60 3.14 %
8,820.52 กรัม 265.06
274,349 ออนซ์ 8,244.34
8,820,525 กิโล 265,061.59