ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565140,131บาท-7,243.36-4.91 %
9,192.54กรัม-475.16
285,920ออนซ์-14,779.18
9,192,536กิโล-475,161.58