ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/01/2566 145,289 บาท 13,136.13 9.94 %
9,530.87 กรัม 861.72
296,443 ออนซ์ 26,802.64
9,530,871 กิโล 861,724.88