ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
03/02/2566 141,290 บาท 14,472.32 11.41 %
9,268.54 กรัม 949.38
288,284 ออนซ์ 29,528.96
9,268,536 กิโล 949,378.24