ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/01/2565139,557บาท4,046.382.99 %
9,154.88กรัม265.44
284,749ออนซ์8,256.14
9,154,880กิโล265,441.02