ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/01/2565140,706บาท8,494.426.42 %
9,230.24กรัม557.23
287,093ออนซ์17,331.80
9,230,241กิโล557,230.17