ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 149,239 บาท 11,181.64 8.10 %
9,790.01 กรัม 733.51
304,503 ออนซ์ 22,814.74
9,790,008 กิโล 733,510.83