ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/01/2565140,706บาท34,357.9532.31 %
9,230.24กรัม2,253.87
287,093ออนซ์70,103.11
9,230,241กิโล2,253,867.24