ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์จาเมกา (JMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 133,432 บาท 56,767.25 74.05 %
8,753.09 กรัม 3,723.91
272,252 ออนซ์ 115,826.48
8,753,093 กิโล 3,723,907.75