ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์จาเมกา (JMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564135,359บาท61,135.0682.37 %
8,879.50กรัม4,010.43
276,183ออนซ์124,738.45
8,879,502กิโล4,010,434.18